Annons

Kritik mot förslaget att förbjuda nya bensin- och dieselbilar

2020-08-20 | Peder

Vi har flera gånger uppmärksammat regeringens klimatmål och svårigheterna att nå dem. Målsättningen att minska CO2-utsläppen från vägarna med 70 procent till år 2030 kommer att kräva ett helt batteri av åtgärder. En av dessa kan bli ett totalförbud för försäljning av nya bensin- och dieselbilar, som idag står för 80 procent av nyförsäljningen. Förslaget har mött kritik från ett antal tunga branschorganisationer och tidigare i år tillsatte regeringen en utredning om ett sådant förbud överhuvudtaget är möjligt.

Resultatet av utredningen ska presenteras för regeringen senast den 1 februari 2021, men redan nu ger en Sifo-undersökning stöd för kritiken. Av 1 604 intervjuade personer ställer sig endast var tredje positiv till förbudet medan knappt hälften (47%) är negativa.

Jag tror alla förstår att vi kraftigt behöver minska vår användning av fossila drivmedel om vi ska klara utsläppsmålet och då är en utfasning av bensin- och dieselbilar helt naturligt. Men det är så klart enklare att vara positiv om man har bra ekonomi eller överhuvudtaget inte är bilberoende”, säger Madeleine Fritz, försäljningschef på Kvdbil, i en kommentar till undersökningen.

Svaren varierar dock beroende på kön och bostadsort. Män är betydligt mer negativt inställda till ett förbud än kvinnor. Likaså är boende utanför storstadsregionerna i högre grad emot förslaget.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5-10 februari 2020. Totalt intervjuades 1604 personer i åldern 16-79 år, varav 1164 bilägare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Källa: Kvdbil.

Annons

Stäng