Annons

Laddstationer: regeringsbeslut på statligt stöd för att täcka ”vita fläckar”

2020-06-25 | Peder

Enligt nyligen publicerade beräkningar beställda av Kvdbil från Chalmers Industriteknik kommer de klimatpolitiska målen inte uppfyllas till 2030. Dagens utsläppsnivå på 10 miljoner ton CO2 ska ner till 3,6 miljoner ton, men det målet riskerar att missas med bred marginal. ”Det behövs mer av allt”, enligt Lars Nykvist, VD på Kvdbil: reduktion av CO2 i fossila bränslen, konvertering av befintliga bilar till gas- och etanoldrift samt införande av en statlig skrotningspremie för att föryngra den svenska fordonsflottan.

På andra områden är staten mer villig att öppna plånboken. Förutom bonusen på upp till 60 000 kronor som miljöbilsköpare kan kvittera ut, kommer nu ett regeringsbeslut på statligt stöd till utbyggnad av publika stationer för snabbladdning av elfordon. Detta för att täcka vita fläckar på kartan som exempelvis Norrlands inland.

Beslutet bygger på en studie från Trafikverket som drar slutsatsen att avståndet mellan två snabbladdningsstationer bör vara maximalt 100 km. Stödet, som handlar om 50 miljoner kronor årligen under tre år, administreras av Trafikverket och kan beviljas för investeringskostnader – dock inte driftskostnader av laddstationen. Hugade operatörer kan skicka in ansökningar från och med i höst.

Redan tidigare i år fattade regeringen beslut om ett ”ladda hemma”-bidrag för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Stödet är på upp till 10 000 kr per fastighet för installation av laddboxar och hanteras av Naturvårdsverket.

Annons

Stäng