Restvärden och Prognoser

Restvärden och dagsfärska prognoser på alla bilmodeller på den svenska marknaden.

Vilka bilar ska man välja till företaget?

Det är mycket att tänka på när man ska köpa bilar till företaget. Ska ni köpa bilar drivna av diesel, bensin, el eller gas? Vilka bilar har lägst värdeminskning och skulle i framtiden kunna vara en bra affär på begagnatmarknaden? Vi hjälper dig att välja rätt bil till företaget!

Vad är det som avgör ett restvärde?

Det är flera faktorer som påverkar ett restvärde. Varumärke och image är viktiga aspekter, men båda tar tid att bygga. Innovation och teknisk utveckling är parametrar som stärker varumärket, medan driftsäkerhet och generösa garanti- och servicevillkor signalerar trygghet och hög kvalitet. Omvärldsfaktorer, så som en global ekonomisk nedgång, är svåra att förutse men påverkar också bilars restvärde. Rabatter och kraftiga prissänkningar kan också skada varumärket, och där genom sänka bilens restvärde. En homogen prissättning utan slentrianmässiga rabatter kan däremot stärka varumärket. Vi på bilpriser.se är uppdaterade på bilmarknaden och vet vad som påverkar ett restvärde.

Vilka tillval kan löna sig till bilen?

Det är inte alla tillval som lönar sig ekonomiskt på begagnatmarknaden, genom att välja rätt tillval kan man minska bilens värdeminskning. Många av bilarna på begagnatmarknaden köps i slutändan av privatpersoner, därför gäller det att försöka förutse hur en privatperson resonerar om sitt bilköp om exempelvis tre år. Vi har, genom vår statistik, koll på vilken utrustning som kan höja bilens försäljningsvärde.

Restvärdesanalyser och konkurrentanalyser?

Bilpriser genomför analyser både automatiskt och manuellt och har därför möjligheten att göra såväl stora och omfattande analyser som mindre och specifika. Vi arbetar med många av generalagenterna i Sverige och bistår dem med analyser av deras fordonsportföljer. Vi arbetar också nära banker och finansbolag för att hjälpa dem att effektivisera sina kreditprocesser.

Har du frågor om priser eller hur vi kan hjälpa just ert företag? Kontakta gärna Karl så berättar han mer.

Karl Zaar
010-167 32 17 / karl.zaar@bilpriser.se

Stäng