Stock- och vagnparksvärderingar

Vi värderar både stora och små fordonsstockar – snabbt och enkelt!

Vi värderar varje år 100 000-tals fordon åt finansbolag och vagnparksägare. Det enda vi behöver är en lista med registreringsnummer!

Har ni löpande kontroll av värdeminskningen på era innehav?

Bilpriser.se arbetar med flera av de största bankerna och finansbolagen när det gäller värderingar av kreditstockar. Stora som små. Vi tillhandahåller dagsfärska värderingar men självklart även framtida värden. Oavsett om ni vill värdera era stockar en gång varje år eller varje månad så har vi lösningen för er.

Snabbt och rationellt

Bilpriser.se värderar kreditstockarna snabbt och rationellt med hög precision. Resultatet levereras till beställaren i ett format som kan skräddarsys efter det aktuella behovet. Det enda vi behöver är registreringsnummer.

Även för dem med få bilar i kreditstocken

Bilpriser.se kan även utföra denna sorts värderingar för aktörer med relativt få bilar i sin stock. Det har blivit möjligt tack vare att vi numer kan matcha registreringsnummer mot fler uppgifter om bilen, vilket ger hög säkerhet i värderingen även för mindre bestånd av bilar.

Basel 2

Antalet värderingar av kreditstockar har ökat det senaste åren. Bakgrunden är de så kallade Basel 2-reglerna som trädde ikraft den 1 januari 2007. Från och med det datumet gäller nya regler för kapitaltäckning inom EU. Dessa regler innebär kortfattat att banker och finansbolag måste ha ett visst eget kapital för säkerheter i förhållande till sin utlåning/riskexponering. Som en följd av EU-reglerna behöver banker och finansbolag värdera de säkerheter som finns i stockarna av leasing- och avbetalningsobjekt.

Vill du veta mer eller har frågor om priser m.m? Kontakta Karl:

Karl Zaar
Tfn: 010-167 32 17
E-post: karl.zaar@bilpriser.se

Stäng