Värderingsintyg och försäljningsadministration

Om du väljer att köpa tjänsten "Värderingsintyg och försäljningsadministration" så hanterar Bilpriser.se all administration kring försäljningen. Så här fungerar tjänsten:
 • Företaget/leasingtagaren lägger in beställningen av tjänsten
 • Den angivna föraren/köparen blir kontaktad inom några dagar av Bilpriser.se för avstämning av bilens skick och utrustning
 • En av Bilprisers värderingsmän som är förordnade av handelskammare värderar bilen
 • Värderingsutlåtande som är undertecknat av värderingsman skickas till företagets/leasingtagarens per post ca 1v efter att förhandskopian kommit till den angivna företagsmailadressen
 • När företaget/leasinggivaren bekräftat att föraren/köparen vill köpa bilen kontaktar Bilpriser.se köparen och gå igenom betalnings detaljarbete
 • Om du vill ha hjälp med finansiering erbjuder vi förmånliga villkor
 • Du får möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring som skyddar dig vid eventuella maskinskador.
 • Du betalar in beloppet på Kvdbils konto
 • Avräkningen skickas till banken och eventuell överskott – alternativ underskottsräkning skickas till företaget/leasingtagaren när affären är klar
 • Helförsäkring i 7 dagar ingår
 • Nu är bilen din och du kan börja köra med den. Vi översänder kvitto och registreringsbevis får du från vägverket