Trygghet på vägen med förmånlig försäkring

KVD Bilförsäkring

När du köper ut din förmåns- tjänstebil via oss kan du teckna en 7 dagars gratis helförsäkring eller 20% rabatt på premien 3 månaders försäkring via Moderna Försäkringar.
  • Ingen självrisk vid reparation av glasskada om du tecknar minst en halvförsäkring
  • Ingen självrisk vid djurkollision om du tecknar en helförsäkring
Du erbjuds därefter att förlänga försäkringen genom ett unikt erbjudande via brev och telefonkontakt från Moderna Försäkringar.

12 eller 24 månader bilgaranti!
När du köper ut din förmåns- tjänstebil via oss kan du köpa till 12 eller 24 månaders Garanti för en trygg tid med din bil.
  • Garanti gäller till att bilen är 10 år eller har rullat 20 000mil
  • Garantin inkluderar förstärkt skydd för vitala delar som motor, motorelektronik och växellåda, kostnad för bärgning
  • Ingen självrisk
  • DU väljer själv vilken verkstad du vill lämna in bilen på vid ev. skada
  • Garantin följer med bilen vid en eventuell försäljning
  • Läs mer om bilgarantin här; Vår bilgaranti 12/24 månader