Värderingsintyg av förordnad värderingsman

Om du väljer "Värderingsintyg av förordnad värderingsman" gör Bilpriser.se en individuell bilvärdering. Värderingsintyget gör att det blir enklare och skattemässigt korrekt vid en eventuell försäljning. Så här fungerar tjänsten:
  • Du beställer tjänsten "Värderingsintyg av förordnad värderingsman" via internet
  • En av Bilprisers förordnad värderingsman av Sveriges handelskammare värderar bilen
  • Värderingsutlåtande som är undertecknat av värderingsman skickas till företaget/leasingtagaren per post ca 1v efter att förhandskopian kommit till den angivna företagsmailadressen